Lỗ hổng nghiêm trọng trong OpenSSL cho phép tin tặc giải mã HTTPS

OpenSSL Foundation vừa mới phát hành bản vá lỗi cho một lỗ hổng có mức độ nguy hiểm cao trong thư viện code mật mã cho »

[Ansible] Phần 2 - Playbook

Phần 1 Ansible - Cấu hình và cài đặt, tôi đã giới thiệu một số command để thực thi một task trên hệ thống. Ansible hỗ »

[Infographic] Làm thế nào để trở thành nhà phát triển phần mềm?

Bạn có muốn trở thành Nhà phát triển phần mềm? Hãy cùng xem qua một vài gợi ý dưới đây: »

[Infographic] Traditional Computer vs Cloud Computer

Hãy cùng VCCloud tìm điểm khác biệt giữa máy tính truyền thống và máy tính cloud thông qua infographic dưới đây: »

[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner

Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về AWK. Tôi đã đưa ra câu lệnh awk '!a[$0]++' file và đặt »

[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình

SystemEvolve 1x tổ chức ngày 19/06/2015 đã thảo luận về vấn đề: Cách sử dụng Ansible và một số khác biệt so với SaltStack. »

[AWK] Phần 1 - Tổng quan

Khi đã làm quen với Linux, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên gặp và làm việc với các command grep, sed, awk...Bạn sẽ rất hay »

Linux Policy Routing

Linux Policy Routing là chủ đề được thảo luận trong SystemEvolve 1x diễn ra ngày 19/06. Đây là chủ đề khá bổ ích cho những »

Configuration Management

Configuration Management (CM) là gì? Tại sao phải dùng tới CM? Hạn chế của nó cũng như ứng dụng trong Cloud Computing. Chúng ta sẽ cùng »

[Loadavg] - Phần II : Các yếu tố ảnh hưởng tới Loadavg

Như đã đề cập trong phần I của bài viết về Loadavrg - Tổng quan Loadavg Ba yếu tố gây ảnh hưởng đến Loadavg: Cpu Utilization »