[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner

Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về AWK. Tôi đã đưa ra câu lệnh awk '!a[$0]++' file và đặt »

[AWK] Phần 1 - Tổng quan

Khi đã làm quen với Linux, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên gặp và làm việc với các command grep, sed, awk...Bạn sẽ rất hay »