[Ansible] Phần 2 - Playbook

Phần 1 Ansible - Cấu hình và cài đặt, tôi đã giới thiệu một số command để thực thi một task trên hệ thống. Ansible hỗ »

[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình

SystemEvolve 1x tổ chức ngày 19/06/2015 đã thảo luận về vấn đề: Cách sử dụng Ansible và một số khác biệt so với SaltStack. »

Configuration Management

Configuration Management (CM) là gì? Tại sao phải dùng tới CM? Hạn chế của nó cũng như ứng dụng trong Cloud Computing. Chúng ta sẽ cùng »