[Infographic] Làm thế nào để trở thành nhà phát triển phần mềm?

Bạn có muốn trở thành Nhà phát triển phần mềm? Hãy cùng xem qua một vài gợi ý dưới đây: »

[Infographic] Traditional Computer vs Cloud Computer

Hãy cùng VCCloud tìm điểm khác biệt giữa máy tính truyền thống và máy tính cloud thông qua infographic dưới đây: »

[Infographic] Tình hình phát triển Linux Kernel năm 2014

Infographic tổng kết quá trình phát triển Linux Kernel trong năm 2014: tốc độ commit code và release phiên bản mới, các developer và công ty »