[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner

Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về AWK. Tôi đã đưa ra câu lệnh awk '!a[$0]++' file và đặt »

[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình

SystemEvolve 1x tổ chức ngày 19/06/2015 đã thảo luận về vấn đề: Cách sử dụng Ansible và một số khác biệt so với SaltStack. »

[AWK] Phần 1 - Tổng quan

Khi đã làm quen với Linux, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên gặp và làm việc với các command grep, sed, awk...Bạn sẽ rất hay »

Linux Policy Routing

Linux Policy Routing là chủ đề được thảo luận trong SystemEvolve 1x diễn ra ngày 19/06. Đây là chủ đề khá bổ ích cho những »

Configuration Management

Configuration Management (CM) là gì? Tại sao phải dùng tới CM? Hạn chế của nó cũng như ứng dụng trong Cloud Computing. Chúng ta sẽ cùng »

[Loadavg] - Phần II : Các yếu tố ảnh hưởng tới Loadavg

Như đã đề cập trong phần I của bài viết về Loadavrg - Tổng quan Loadavg Ba yếu tố gây ảnh hưởng đến Loadavg: Cpu Utilization »

Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ

RabbitMQ là một message broker sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol, đóng vài trò như một phương tiện trung gian để giao »

SystemEvolve 1x

9h00p ngày 19/06/2015, sự kiện SystemEvolve đầu tiên đã được tổ chức tại Face Coffee, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà »

Sử dụng ERB trong file YAML

Các file cấu hình YAML được sử dụng thường xuyên trong các ứng dụng Rails, ví dụ file config.yml thông thường # config/config.yml development: »

[Loadavg] - Phần I : Tổng quan Loadavg

Ting ..ting.. không phải lương về đâu các bạn. Tiếng tin nhắn cảnh báo đã không còn xa lạ gì với một sysadmin. Login vào server »