GHOST: lỗ hổng bảo mật của glibc

glibc là gì? GHOST là gì? Tại sao tôi phải quan tâm tới GHOST? Bài viết này sẽ giải thích các khái niệm cơ bản về »