Progressive JPEG nâng cao trải nghiệm người dùng khi lướt web

Đối với các trang web nhiều hình ảnh, hoặc dùng ảnh kích thước lớn, thời gian và cách thức tải ảnh có tác động lớn đến »

[Infographic] Chọn định dạng nào khi lưu ảnh?

Who Is Hosting This đã tạo 1 infographic để giúp chúng ta hiểu và chọn được đúng định dạng file khi lưu ảnh. Hãy cuộn xuống »