[Loadavg] - Phần II : Các yếu tố ảnh hưởng tới Loadavg

Như đã đề cập trong phần I của bài viết về Loadavrg - Tổng quan Loadavg Ba yếu tố gây ảnh hưởng đến Loadavg: Cpu Utilization »

[Loadavg] - Phần I : Tổng quan Loadavg

Ting ..ting.. không phải lương về đâu các bạn. Tiếng tin nhắn cảnh báo đã không còn xa lạ gì với một sysadmin. Login vào server »