Những thống kê thú vị về website - tháng 12/2014

Dưới đây là những thống kê thú vị từ HTTP Archive (tính đến ngày 15/12/2014), hãy cùng điểm qua: Kích cỡ trung bình 1 »